banner24
banner25

EGİAD 17. Dönem Başkan Adayı Alp Avni Yelkenbiçer Basınla Buluştu

EGİAD 17. Dönem Başkan Adayı Alp Avni Yelkenbiçer, Karaca Otel'de düzenlediği basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu.

EGİAD 17. Dönem Başkan Adayı Alp Avni Yelkenbiçer Basınla Buluştu

EGİAD 17. Dönem Başkan Adayı Alp Avni Yelkenbiçer, Karaca Otel'de düzenlediği basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2022 Pazartesi 13:03
EGİAD 17. Dönem Başkan Adayı Alp Avni Yelkenbiçer Basınla Buluştu

Yelkenbiçer yaptığı açıklamada; "32 Yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Ege Genç İş İnsanları Derneği’mizde bir dönemin daha sonuna yaklaşıyoruz. Ocak ayında yapacağımız genel kurul ile 16. Dönemi tamamlayacağız. Değerli Yönetim Kurulu arkadaşlarımla birlikte bu dönem başlarken ne hedefler koyduğumuzu ve neler başardığımızı sizlerin hakemliğinde değerlendirip, yeni dönem için de göreve tekrar talip olduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim.

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (EGİAD), 1990 yılında kurulmuş, 32. yılını kutlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, Atatürkçü ve çağdaş bir anlayışla Türkiye’de öncelikle Ege bölgesindeki genç iş insanlarını bir çatı altında toplayarak güç birliği yapmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Bölgesi’ni ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üretmek, mevcut yasalar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla iş birliklerini geliştirmek suretiyle sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmayı amaçlar.

Derneğimizin misyonu, sosyal sorumluluk bilinci ve paydaşların katkılarıyla, ülkemizin toplumsal rekabet gücünü arttırmaktır. Bu misyon doğrultusunda, seçildiğimiz 16. Döneme başlarken iki temel unsur belirlemiştik: Dinamizm ve sürdürülebilirlik. Bunlardan dinamizm bizim itici gücümüz, sürdürülebilirlik de dengemiz ve güvencemizdir.

Belirlediğimiz bu iki ana tema doğrultusunda deyim yerindeyse hiç durmadan ürettik. Genç iş insanlarına yakışır şekilde, dinamik olarak elimizi attığımız her alandan başarıyla çıktık. Kimi zaman farkındalık yarattık, kimi zaman kamuoyu oluşturduk, kimi zaman da üyelerimiz ve paydaşlarımızla yepyeni etkinlikler gerçekleştirdik.

“Gelecek” adını verdiğimiz çalışma grubumuzda yeni nesil teknolojilere eğildik. Arttırılmış gerçeklikten yapay zekaya, blokzincir’den akıllı kontratlara kadar dünyadaki en yeni uygulamaları inceleme fırsatı bulduk. Yeni teknolojiler konusunda uzmanlığı olan genç üyelerimizin liderliğinde hem üyelerimizin hem de bölgemizdeki geniş bir iş insanı kitlesinin yeni çalışma alanları bulmalarını sağladık.

Sürdürülebilirlik alanında hem üyelerimize dokunan projeler gerçekleştirdik hem de bölgemizde ses getiren etkinliklere imza attık. Dünyadaki en iyi uygulamaları yapan global firmalardan, kendi alanlarında öncülük eden EGİAD üyesi yerel şirketlerimize kadar geniş bir yelpazede ziyaretler yaptık, bilgi edindik. Sürdürülebilirlik temasını yalnız çevre koruma değil, sosyokültürel ve yönetsel anlamda da gündeme sokarak, tüm paydaşlarımıza EGİAD’ın iş dünyasından neler beklediğini ve bizim nasıl bir ekosistemde çalışmak istediğimizi göstermiş olduk. İş yaşantısına yeni katılan genç kuşağın sesi olmaya özen gösterdik.

Girişimcilik alanında yine bölgemizde öncü bir projeye imza attık. Girişimcilik ekosistemine iki yeni çalışma hazırladık. Birincisi ülkemizin lider olduğu sektörlerden “oyun girişimciliği” konusunda sözlük hazırlamak oldu. Bu alandaki çalışmalarımızı EGİAD içinde kurduğumuz “Oyun Girişimciliği Fonu” ile taçlandırarak, şehrimizde yine bir ilke imza attık. Global ve ulusal ölçekteki programlarda bölge temsilciği yaparak, girişimcilik kültürünün öğrencilerde yaygınlaşmasına uğraştık. Tüm bunlara ilaveten özel olarak hazırlattığımız ve yine alanında ilk olan bir çalışmayla, İzmir Girişimcilik Monitoru raporumuz çok yakın tarihte yayınlandı. Dünyada kabul görmüş bir metodoloji kullanarak, şehrimizin girişimcilik açısından hem dünya hem Türkiye ölçeğinde yerini belirlemiş ve bundan sonra girişimcilik alanında yapılacak çalışmalara bilimsel bir temel hazırlamış olduk. İZQ ile birlikte oluşturulan “İzmir’i Girişimcilik Şehri Yapma” vizyonunu sahiplenerek, bundan sonrası için şehrimizin tüm bileşenleriyle neler yapılması gerektiği konusunda bir yol haritası oluşturduk.

Bir diğer konu olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerinin 17. Maddesinde ele alınan “Amaçlar İçin Ortaklık” başlığı en önemli çalışma alanımız oldu. Ülkemizde genç iş insanları dernekleriyle hiç olmadığı kadar iş birliğine açık ve ortak çalışma alanları yaratılan bir dönemi geride bıraktık. Şehrimizdeki her paydaşımızla açık iletişim ile, küçük olsun benim olsun değil, “Büyük Olsun Hepimizin Olsun” sloganıyla çalışarak katma değerli projeler üretmeye çalıştık.

Yaptığımız tüm bu çalışmaların olumlu etkilerini kendi derneğimiz içinde yaşadık çünkü pandemi döneminde yara alan sosyal iletişim ve birliktelik hissini geri kazandık. Birlikte üretmek hepimizi daha güçlü kıldı ve bu sayede geleceğe olan inancımız pekişti, umutlarımız yükseldi… Dernek içi liderlik mekanizmalarının önünü açarak derneğimizin gelecek yıllarında liderlik edebilecek üyelerimizin potansiyellerini geliştirmeye çalıştık. Çalışmak, üretmek isteyen herkes ile kol kola girerek iyilik hareketimizi yaygınlaştırmaya çalıştık. 60 yeni üye arkadaşımızın katılımını da bu hareketin sonucu olarak gördük.

2 Yıllık dönem için belirlediğimiz öncelikler ve hayata geçirdiğimiz projeler, elde ettiğimiz sonuçlar böyleydi. Peki bugünden itibaren bizi neler bekliyor, hedeflerimiz neler?

Her şeyden önce EGİAD’ın güçlü ve dinamik bir STK olarak misyonunu yerine getirebilmesinin kendi içinde iyi bir takım çalışmasıyla mümkün olduğunu biliyoruz. Bu nedenle aramıza katılan yeni arkadaşlarımızı da öncelik verecek şekilde, derneğimiz içindeki aidiyet, en üst seviyede tutmak ve geliştirmek için her gün çalışmaya devam edeceğiz. EGİAD’ı 32 yıl boyunca başarılı ve öncü kılan en önemli faktörlerden biri, nitelikli insan kaynağını bünyesine katabilmek oldu. Geçtiğimiz dönemde birbirinden yeni girişimciler, profesyonelleri ve aile şirketi mensupları bünyemize katıldı. Ne mutlu bize ki bu kişiler arasında ikinci kuşak EGİADlılar da vardı; dernek üyeliğinin aile içinde anne ve babadan kıza ve oğula aktarılan bir değere dönüştüğünü görmekten hepimiz büyük gurur duyduk. Yeni dönemde de aramıza katılacak arkadaşlarımızın dernek kültürüyle yetişerek bizlerle sahada çalışacaklarını biliyoruz; bizim vazifemiz de onların önünü açmak olacak. Gençlerimize liderlik fırsatları yaratmak, onlara bilgi ve beceri kazandıracak çalışma alanları oluşturmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda onlardan çok şey öğreneceğimizi de biliyoruz.

Geçen dönemde başladığımız acil eylem bekleyen ve bizim de sürdürmeye kararlı olduğumuz konu başlıklarımız mevcut. Bu alanlarda hızlı aksiyon almaya devam edeceğiz. Özellikle iklim konusu tüm dünyanın olduğu gibi bizim de acil bir meselemiz çünkü önümüzdeki 6 yılda atılacak ve atılmayacak adımlar gelecek için belirleyici olacak. EGİAD olarak iklim konusunu gündemde tutacak, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürmekle kalmayıp, bölgemizde uygulanabilir ve gerçekçi çözümler için politikalar üretecek, özel sektör ve kamu kuruluşlarına öneriler getireceğiz. “Ekonomimizle ekolojimizi uyumlu hâle getirmek” sloganıyla çalışacağız.

Bir diğer yoğun çalışma alanımız bütünleştirme ve büyütme konusunda olacak. Bölgemiz ve ülkemizdeki hem üretimi hem de hizmetleri dünya ölçeğinde daha rekabetçi hâle getirmek, bu sayede de daha fazla değer üreterek geleceğe güvenle bakabilmek konusunda EGİAD’ın yapacak işleri olduğuna inanıyoruz. Dijitalleşme konusunda tıpkı 2018 yılında yaptığımız “Sanayi 4.0” zirvesiyle olduğu gibi, yeni dönemimizde yalnız büyük sanayi kuruluşlarını değil KOBİ’leri de kapsayacak fırsatlar yaratmak, kaynaklarımızın daha etkin kullanılması ve verimlilik artışı yönünde adımlar atacağız. Teknolojinin sanıldığı kadar uzak, zor ve maliyetli değil, tam tersine ulaşılabilir ve kısa sürede amorti edilecek yatırımlar olduğu konusunda iş dünyamızı bilgilendireceğiz. Dijitalleşmeye daha fazla kaynak ayrılması sayesinde bu ivmeden İzmir’deki girişimcilik ekosisteminin de beslenip daha da büyüyeceğini öngörüyoruz. Dijitalleşmeyi bölgemize yapılan yatırımları tetikleyecek stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Dijitalleşmeyle sanayinin, teknolojiyle hizmetlerin bütünleşmesi sayesinde fark yaratılabileceğini biliyoruz.

Büyümenin ise ancak insanla mümkün olduğu kabulünden hareket ediyor, çalışan hakları, iş yeri barışı, sağlık, güvenlik gibi alanlarda toplumda ses getirecek yaklaşımlar sergilemeyi hedefliyoruz. Çıkar çatışmaları değil birlikte yürünen ortak hedeflerle büyümeyi sağlamak mümkün. Paylaşma, açıklık, hesap verebilirlik kavramlarının iş hayatına çok daha fazla dahil olmasını, güvene dayalı iş birliklerinin artmasını istiyoruz.

EGİAD ismiyle adeta özdeşleşmiş olan “Girişimcilik” konusunda da yoğun çalışmalarımız devam edecek. Evet kendimize girişimcilik alanında bir öncü rolü biçiyoruz, ama tüm gayretlerimizi bu alanda kentimizi birleştiren İZQ çatısı altında ve diğer tüm kuruluşlarımızla eşgüdüm içerisinde sürdürüyoruz. Gerçekleşen faaliyetlerimiz arasında saydığımız “İzmir Girişimcilik Raporu” nun amacına ulaşarak stratejik planlamaları yönlendirmesi konusunda da sürekli olarak çalışmaya devam edecek, atılacak adımların hem takipçisi hem de yönlendiricisi olacağız. Sonuçları uzun vadede alınacak ve meyveleri asıl gelecek kuşaklar tarafından toplanacak bu girişimcilik çalışmalarına EGİAD’ın dikili ağaçları gözüyle bakıyor ve üzerine titriyoruz. Kısa vadedeyse daha fazla girişimcinin İzmir’i seçmesi için bu dönemde bir “Girişim Sermayesi Fonu” oluşturulması için uğraşacağız. Böylece finansmana erişemeyen iyi fikirlerin filizlenmesi için İzmir verimli bir toprağa dönüşecek.

Önümüzdeki dönemde tüm çalışmalarımıza yön gösterecek iki yeni temamızı paylaşmıştık: “Bütünleştirme ve Büyütme”. Derneğimiz çatısı altında yeni ve eski kuşağın birleşmesi, köklü EGİAD projeleriyle yeni çalışma alanlarının bütünleşmesi ve paydaşlarla olan güven ilişkilerinin derinleşmesi… Bu hedefler doğrultusunda derneğimizin tüm çarklarını döndürmek, kurumsal tüm bilgi birikiminden yararlanmak. İnsan kaynağımızı da hem sayısal olarak hem de her bir kişinin yüksek başarma arzusu ve takım oyunculuğu yönünde büyütmek.

EGİAD’ın yeni dönemi için arkadaşlarımla birlikte talip olduğumuz zorlu görevin bilinciyle ve ilk günkü heyecanla sizleri selamlıyor, derneğimizi bugünlere başarıyla getiren tüm ilke ve değerler ile EGİAD işleyişindeki harfiyen uymaya devam edeceğimizin altını çizerek sözlerime son verirken, hepinize katılımlarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Müsadenizle yenilenen aday yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı kürsüye davet etmek istiyorum "ifadelerini kullandı.

Alp Avni Yelkenbiçer

M. Kaan Özhelvacı

Başak Çayır Canatan

Açelya Baç

Ali Kolcu

Arda Ürper

Arda Yılmaz

Cem Elmasoğlu

Ceren Yavuz

Efe Saygılı

Elif Kâya

Erkan Karacar

Eyüpcan Nadas

Hakan Barbak

İlker Erdiliballı

Mert Hacıraifoğlu

Müge Şahin

Sevim Doğanoğlu

Yaman Duman

Yağmur Yarol

Anahtar Kelimeler:
EgiadAlp Avni Yelkenbiçer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.